Thông báo về việc nộp bài chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp

03-05-2022 Đặng Hồng Hiệp

Các em đi theo xe Thầy Cô nào hướng dẫn thì em nộp bài đúng theo thầy cô đó trong đường dẫn đã thông báo. Mọi trường hợp gửi sai bài cho giảng viên là sẽ nhận không điểm (đã thông báo)

Nghiêm cấm mọi hành vi chép bài của bạn làm bài của mình. Nếu sao chép thì sẽ 0 điểm.

Ngày 05/05 lúc 23h59 là hạn cuối nộp bài (sau giờ này thầy sẽ khóa đường dẫn). Sinh viên không có bài thì nhận điểm 0

Các em định dạng file word cho chuẩn. Thầy đã chấm vài bài, các bạn làm rất sơ xài. Nếu còn trường hợp như vậy thầy sẽ không chấm những bài đó (hướng dẫn trình bày word đã gửi trong mail và thông tin trên web khoa)

Các bạn nộp bài sớm thì có thể vào đây để xem điểm

 

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết