Danh sách các bạn sinh viên tham quan thực tế doanh nghiệp

19-09-2022 Đặng Hồng Hiệp

Các bạn có tên trong danh đi tham quan doanh nghiệp. Các bạn đi đúng giờ và đúng nơi quy định. Bạn nào đi trễ thì coi như bỏ môn học này

Đồng phục: các bạn mặc áo trắng trường hoặc áo trắng trơn. Quần jean hoặc quần tây (không rách)

Còn 2 bạn chưa đăng ký chọn coi như bỏ môn học này

Stt MaSV HoLotSV TenSV NgaySinhC MaLop NhomHoc MaMH Tên Công ty tham quan
60 2119110059 Lê Nhật Thuận 01/10/2001 CCQ1911B 1 229121 #N/A
67 2119110029 Đoàn Văn Trọng 22/04/2001 CCQ1911A 1 229121 #N/A

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết