Thông báo về việc đi Chuyên đề thực tế ngày 17/03/2023

16-03-2023 Đặng Hồng Hiệp

Các bạn có tên trong danh sách sau có mặt tại trường sân cột cờ lúc 6h45 để điểm danh và qua Khu phần mềm Quang Trung.

Danh sách xe và danh sách biển số xe bên dưới. Các em chú ý nhé.

– Xe 1: Xe 45c 50F02764

– Xe 2: Xe 45c 50F02262

– Xe 3:Xe 45c 51B08655

– Xe 4:Xe 45c 51B16248

– Xe 5:Xe 29c 51B10331

Các bạn của ngày khác thì vào đường link bên dưới để xem cập nhật nhé: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16n9IfOJCEEsglhHNtp7Rysbf55HhAl99Z2sDRKCuVVQ/edit#gid=1267698520

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết