Thông báo việc đi tham quan doanh nghiệp ngày 22/03/2023 tại Glassegg

18-03-2023 Đặng Hồng Hiệp

Các bạn có tên trong danh sách sau có mặt tại trường sân cột cờ lúc 13h00 để điểm danh và qua Công ty Glassegg

Các bạn của ngày khác thì vào đường link bên dưới để xem cập nhật nhé: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16n9IfOJCEEsglhHNtp7Rysbf55HhAl99Z2sDRKCuVVQ/edit#gid=1267698520

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết