Sinh viên khoa CNTT tham quan Công viên phần mềm Quang Trung

29-04-2022 Đặng Hồng Hiệp

Ngày 27/04 và ngày 29/04. Hơn 300 sinh viên của khoa CNTT đã tham quan Công viên phần mềm Quang Trung. Các em đã được tiếp xúc với với doanh nghiệp và cảm nhận với môi trường chuyên nghiệp các doanh nghiệp. Bên cạnh đó các bạn cũng hiểu được sự tuyển dụng của doanh nghiệp thì sẽ cần những yêu cầu nào. Với sự nhiệt tình của Công ty Phần mềm Quang Trung, các bạn đã nhiệt tình không kém khi tới tham quan các doanh nghiệp trong khu Phần mềm Quang Trung

Một vài hình ảnh khi đi khu Phần mềm Quang Trung

Bài viết khác