Danh sách những bạn đã đi chuyên đề thực tế nhưng chưa ký tên

Những bạn đã đi chuyên đề thực tế mà chưa ký tê thì sẽ không công nhận điểm đã có. Đề nghị các em xuống văn phòng khoa CNTTđể ký tên. Sau ngày 07/08/2020 không ký thì sẽ hủy kết quả (các em ký tên vào giờ hành chính)

Link xem điểm: tại đây

Bài viết khác