Kế hoạch thực hiện chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp

27-07-2021 Đặng Hồng Hiệp

Các em xem thông báo và làm hướng dẫn nhé

Khóa 42 trở về trước sẽ thực hiện trong đợt này

Khóa 43 và khóa 44 sẽ thực hiện ở học kỳ sau (kỳ này không cần thực hiện bài báo cáo)

Tập tin đính kèm

Tên tập tin Kích thước Lượt tải
doc Mau bao cao chuyen de thuc te 45 KB 465
xls Phan cong SV 15 KB 368

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết