Danh sách sinh viên đi doanh nghiệp công ty Phần mềm Quang trung 27/11/2020 và những công ty khác

22-11-2020 Đặng Hồng Hiệp

Các em tập trung tại trường trước sảnh khu A lúc 07h15 ngày 27/11/2020

Lúc đi mặc áo trắng và quần không rách. Mọi trường hợp bỏ không đi sẽ không cho đi các kỳ tiếp theo của học kỳ này.

Các ngày khác các em coi ở cuối trang của thông báo này

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết