Thông báo các lớp học, TTTN, DATN thầy Nguyễn Anh Tú

16-02-2022 Nguyễn Anh Tú

Các bạn join vào đúng các goup zalo để nhận thông báo, tài liệu học tập.

1.Lập trình HDT, lớp CCQ2011I-CCQ2011J: https://zalo.me/g/vozlpb084

2.Lập trình HDT, lớp CCQ2011C-CCQ2011D: https://zalo.me/g/hzlida842

3. Lập trình HDT, lớp CCQ2011A-CCQ2011B: https://zalo.me/g/nljnvu093

4. Phần mềm mã nguồn mở, lớp LOPHL11: https://zalo.me/g/smlnqi503

5. Thực tập TN, Đồ án TN: https://zalo.me/g/wqjjxs474

Bài viết khác