Thông báo chính thức về đăng ký đi doanh nghiệp lần 3

16-11-2020 Đặng Hồng Hiệp

Ngày 25/11/2020 số lượng đăng ký đi FPT quá ít nên thầy đã hủy đi tour đó. Thay vào đó tất cả các bạn đăng ký fpt và những ngày khác thì đi ký vào 3 ngày này gấp nhé. Trừ những bạn nào đã đăng ký đi Phần mềm Quang Trung thì không cần đăng ký

Công ty này số lượng là chỉ 25 người/ngày. Khi số lượng đủ thầy sẽ cắt không cho đăng ký

Hạn cuối đăng ký lại là từ nay cho hết ngày 20/11. Sau ngày này không đăng ký coi như bỏ môn

Link đăng ký

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết