Thông báo gấp về việc đăng ký đi chuyên đề thực tế tại doanh nghiệp

03-05-2021 Đặng Hồng Hiệp

Các bạn đăng ký đi thực tế doanh nghiệp ngày 14/05/2021 đã chuyển sang 13/05/2021. Đề nghị các bạn chưa đăng ký thì nhanh chóng đăng ký. Nếu các em không đăng ký coi như rớt học phần này. Hạn cuối đăng ký là ngày 07/05/2021. Sau ngày này thầy sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào

Đường link đăng ký: tại đây

Đường link kiểm tra đăng ký lựa chọn công ty: tại đây

Danh sách những bạn chưa đăng ký hoặc đăng ký bị lỗi (khi nhập mssv coi cho kỹ)

 

Bài viết khác