Thông báo Thực tập TN, đồ án và môn học – Thầy Tú

10-09-2021 Nguyễn Anh Tú

Các bạn học, làm đồ án và thực tập tốt nghiệp join vào zalo theo link phía dưới để nhận thông báo

Đồ án chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp: https://zalo.me/g/zpfqfn531

Lập trình Lập trình Windows – CCQ1911A, CCQ1911B: https://zalo.me/g/tsascq884

Lập trình Lập trình Windows – CCQ1911C, CCQ1911D: https://zalo.me/g/ffpdpd922

Chuyên đề ứng dụng cho lập trình Web – LOPHL13: https://zalo.me/g/bwzjmi737

Lập trình Java – CCQ1911A: https://zalo.me/g/ruldzg107

Tin học – CCQ2117N: https://zalo.me/g/cwvbur692

Các bạn vào học online đúng theo thời khóa biểu với link google meeting: https://meet.google.com/ury-tqod-eis

Bài viết khác