Tin sinh viên

Chuyên đề thực tế thầy Hiệp

Thông tin tới tất cả các bạn Sinh viên đăng ký Chuyên đề thực tế do ng Hiệp hướng dẫn c bạn chọn 1 chủ đề (nhỏ) trong mỗi diễn giả đã trình bày trong buổi ngày 21/04/2019 và viết một báo cáo (có mở bài, thâ [ ... ]

Xem tiếp...
Các tin khác

Tin tức - Sự kiện

Hội thảo "Các giải pháp tối ưu cho hệ thống phân tán"
Đặng Hồng Hiệp

Ngày 21/04/2019 khoa CNTT tổ chức buổi hội thảo "Các giải pháp tối ưu cho hệ thống phân tán". Với nội dung là đưa ra các sự cố và cách khắc phục đối với dữ liệu lớn cần truy suất nhanh. Trong buổi hội thảo là buổi gặp của các chuyên gia trong đó [ ... ]

Xem tiếp...
Các tin khác

Tin đoàn khoa

Đăng ký tham quan cty Global Cybersoft ngày 11/11/2016

Để tạo điều kiện cho sinh viên năm cuối trong quá trình học tập có cái nhìn thực tế về công việc và môi trường làm việc trong tương lai, Khoa CNTT phối hợp với công ty Global Cybersoft tổ chức cho SV đi tham quan thực tế

Xem tiếp...
Các tin khác