Thông báo Thực tập TN, đồ án và môn học – Thầy Tú

30-08-2021 Nguyễn Anh Tú

Các bạn học, làm đồ án và thực tập tốt nghiệp join vào zalo theo link phía dưới để nhận thông báo

Đồ án chuyên ngành và thực tập tốt nghiệp: https://zalo.me/g/zpfqfn531

Lập trình Lập trình Windows – CCQ1911A, CCQ1911B: https://zalo.me/g/tsascq884

Lập trình Lập trình Windows – CCQ1911C, CCQ1911D: https://zalo.me/g/ffpdpd922

Tin học – CCQ2117N: https://zalo.me/g/cwvbur692

 

Các bạn vào học online đúng theo thời khóa biểu với link google meeting: https://meet.google.com/ury-tqod-eis

Bài viết khác